Kontakt


Carina Ceder
Projektledare
carina@sverigeberattar.se
070-960 18 80

Kerstin Gustafsson
Projektledare
kerstin@sverigeberattar.se
070-557 95 78

Sofia Cedervall
Styrgrupp
sofia@sverigeberattar.se
070-366 13 30