Konvent i Eskilstuna

Sverige Berättar kommer att medverka på Folk och Kultur med “Välkommen hit! Välkommen att berätta din berättelse om Sverige!”  kl.13.00 fredag den 9 februari, 2018.

Vi presenterar projekt, metod och arbetet med målgruppen Barn på flykt. Unga röster får själva berätta om erfarenheter från medverkan i projektets olika delar. Vi avrundar med frågestund och tankar om framtiden och nya målgrupper.

Medverkande: Sofia Cedervall, Sara Beer, Mohammad Soltani och Elliott Ljungdahl

Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikerområden. Konventet är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna – med en scen för konstnärliga upplevelser. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Konventet genomförs första gången den 7-10 februari 2018 i Munkellstaden, Eskilstuna. Ta del av hela programmet och köp ditt deltagarpass på www.folkochkultur.se.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *