EXTRA ÅRSMÖTE

Vi kallar våra medlemmar till extra årsmöte med anledning av att föreningens ordförande och kassör avgår.
Torsdag 6/12, klockan 17:00, möteslokal Blommensbergsvägen, Hägersten
Meddela om du kommer till carina@sverigeberattar.se senast onsdag 4/12.
Obs! Det finns redan förslag på ersättare till dessa poster, samt till föreningens sekreterare då nuvarande kommer att föreslås till ordförandeposten.
Dagordning

 • Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • Behandling av styrelsens förslag som innebär att ordförande och kassör lämnar styrelsen med omedelbar verkan och att nuvarande sekreterare föreslås till ny post.
 • Val av föreningens ordförande för pågående verksamhetsår med omedelbart tillträde.
 • Val av föreningens sekreterare och kassör för pågående verksamhetsår med omedelbart tillträde.
 • Stort varmt tack

  Läs brevet: Hej och stort varmt tack för er medverkan i projektet Sverige Berättar

  Fler filmsamtal…

  Återigen får ni chansen att se filmen “Min Tid Kommer”. Den  handlar om Mohammad Zare, en av de unga skådespelarna i pjäsen “Svenska Änglar – en nyanländ fantasi”.

  Filmvisningen följs av  panelsamtal av och med unga.

  • 18 november, klockan 14:00, Frilagret i Göteborg
  • 9 december, (klockslag kommer), Midsommargården, Telefonplan Stockholm

  Varmt välkomna!

  Verksamhet efter projektslut…

  I måndags och tisdags deltog och medverkade projektledningen, mediepedagog Carin Granath och dramapedagog/skådespelare Susanne Olofsson i spridningskonferensen “barn på flykt” på Umeås Musikskola.

  Gänget höll två seminariepass med intresserade och nyfikna deltagare. På tisdagskvällen besöktes Studiefrämjandets verksamhet där det blev en rundtur i nyrenoverade lokaler och därefter vegansk middag i mångkulturellt sammanhang.

  Stort tack till er alla – så inspirerande dagar!