EXTRA ÅRSMÖTE

Vi kallar våra medlemmar till extra årsmöte med anledning av att föreningens ordförande och kassör avgår.
Torsdag 6/12, klockan 17:00, möteslokal Blommensbergsvägen, Hägersten
Meddela om du kommer till carina@sverigeberattar.se senast onsdag 4/12.
Obs! Det finns redan förslag på ersättare till dessa poster, samt till föreningens sekreterare då nuvarande kommer att föreslås till ordförandeposten.
Dagordning

 • Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • Behandling av styrelsens förslag som innebär att ordförande och kassör lämnar styrelsen med omedelbar verkan och att nuvarande sekreterare föreslås till ny post.
 • Val av föreningens ordförande för pågående verksamhetsår med omedelbart tillträde.
 • Val av föreningens sekreterare och kassör för pågående verksamhetsår med omedelbart tillträde.
 • Leave a Reply

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *