Kallelse till Extra Årsmöte i föreningen Sverige Berättar

Söndag 30/8, klockan 16:00 på videokonferens, länk skickas vid anmälan till möte.
Vi kallar våra medlemmar till extra årsmöte med anledning av att föreningens ordförande avgår.
Meddela om du vill delta via e-post till styrelsen@sverigeberattar.se senast onsdag 26/8.

Dagordning
Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Behandling av styrelsens förslag som innebär att ordförande lämnar styrelsen med omedelbar verkan.
Val av föreningens ordförande för pågående verksamhetsår med omedelbart tillträde, utifrån valberedningens förslag.

Välkomna!
Sofia Cedervall, ordförande

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *