Om oss

Kallelse till EXTRA ÅRSMÖTE i föreningen Sverige Berättar

Söndag 30/8, klockan 16:00 på videokonferens, länk skickas vid anmälan till möte.
Vi kallar våra medlemmar till extra årsmöte med anledning av att föreningens ordförande avgår.
Meddela om du vill delta via e-post till styrelsen@sverigeberattar.se senast onsdag 26/8.

Dagordning

  • Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • Val av protokolljusterare och rösträknare.
  • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  • Fastställande av dagordning.
  • Behandling av styrelsens förslag som innebär att ordförande lämnar styrelsen med omedelbar verkan.
  • Val av föreningens ordförande för pågående verksamhetsår med omedelbart tillträde, utifrån valberedningens förslag.

 

Välkomna!
Sofia Cedervall, ordförande

——————————————————————————————-

Den ideella föreningen Sverige Berättar

Den ideella föreningen Sverige Berättar bildades i januari 2017. Namnet Sverige Berättar, som kommer från ett tidigare projekt, förs vidare och den nya föreningen ser framemot ett spännande föreningsarbete i enlighet med föreningens målsättning.

“Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet som främjar alla former av berättande och människors rätt att berätta, samt att sprida berättelserna genom varierande konstnärliga gestaltningar. Föreningen har som särskild målsättning att vara ett resurscentrum för kunskapsspridning, folkbildning och stöttning av och samarbete med verksamhet som gynnar föreningens ändamål. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.”    citat ur föreningens STADGAR 

Föreningens nuvarande styrelse sedan årsmötet i mars 2020
Sofia Cedervall – ordförande, firmatecknare
Susanne Olofsson – sekreterare
Berit Carlshamre – kassör, firmatecknare
Maria Melin – ledamot
Elisabeth Ljungberg – ledamot

Föreningen har sökt och beviljats Arvsfondsmedel för det 3-åriga projektet Sjung mitt liv med start 1 oktober 2018 samt det 3-åriga projektet Dansa mitt liv med start 1 november 2019.