Om oss

Länk till Inbjudan årsmöte 31 mars 2019

 

Den ideella föreningen Sverige Berättar

Sofia, Kerstin och Carina, som är engagerade på olika sätt i det nyligen genomförda projektet Sverige Berättar, har initierat en start av den ideella föreningen Sverige Berättar. Namnet Sverige Berättar förs vidare och den nya föreningen ser framemot ett spännande föreningsarbete i enlighet med föreningens målsättning.

“Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet som främjar alla former av berättande och människors rätt att berätta, samt att sprida berättelserna genom varierande konstnärliga gestaltningar. Föreningen har som särskild målsättning att vara ett resurscentrum för kunskapsspridning, folkbildning och stöttning av och samarbete med verksamhet som gynnar föreningens ändamål. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.”    citat ur föreningens STADGAR 

Föreningen har, efter extra årsmöte 6 december 2018, en interimsstyrelse enligt följande:  
Sofia Cedervall – ordförande, firmatecknare
Marianne Cedervall – sekreterare
Berit Carlshamre – kassör

Föreningen har sökt och beviljats Arvsfondsmedel för det 3-åriga projektet Sjung mitt liv med start 1 oktober 2018.