Äldre berättar

“Äldre berättar” är ett initiativ i projektet “Sjung mitt liv”. Syftet med initiativet är att erbjuda en kanal för att några äldre ska få komma till tals och berätta om något som de vill dela just idag.

#2: Äldre berättar – Bad kring Pingst

#1: Äldre berättar – Korsa Riddarfjärden och Sally Bauer