Digitala berättelser

Idépresentation

Projektet har gett barn och unga i första, andra och tredje generationens invandring en möjlighet att med egna ord berätta sin och/eller familjens historia om hur det var när de först kom till Sverige. Detta kan skapa en brygga mellan det gamla landet och det nya som i sin tur kan skapa en starkare identitet.

Familjerna har träffats och mor- och farföräldrar har tagit med sig ett fotoalbum från tiden för ankomsten till Sverige. De har berättat kring fotografierna för barnbarnen och tillsammans valt ut några spännande händelser att jobba vidare med. Unga på flykt har träffats och bearbetat sina berättelser tillsammans i olika dramaövningar, samtal och diskussioner. Därefter har de också valt ut någon spännande händelse att jobba vidare med.

Nästa steg har varit att välja media för att gestalta varje berättelse. Här har en kunnat tänka sig radio, collage, digitala berättelser etc. De unga har skapat med stöd av Unga Berättelser en digital gestaltning, en personlig bild av hur de tolkar sina egna eller far- och morföräldrarnas minnen. Berättelserna har arkiverats och utgjort grunden för utställningen och teaterföreställningar.

Vi har genomfört workshops dels med familjer, dels med unga ensamkommande på flykt.

Länkar till
Digitala berättelser 7-8 november 2015 i Göteborg
Digitala berättelser 28-29 november 2015 i Göteborg
Digitala berättelser 19-20 mars 2016 i Malmö
Digitala berättelser 24-25 september 2016 i Olofström
Digitala berättelser 26-27 oktober 2016 i Arvidsjaur
Digitala berättelser 31 januari-2 februari 2017 i Umeå