Digitala berättelser

Idépresentation

Projektet har gett barn och unga i första, andra och tredje generationens invandring en möjlighet att med egna ord berätta sin och/eller familjens historia om hur det var när de först kom till Sverige. Detta skapar en brygga mellan det gamla landet och det nya som i sin tur kan skapa en starkare identitet.

Vi har genomfört workshops dels med familjer, dels med unga ensamkommande på flykt.       Läs mer om workshops

Berättelser från Umeå 1 januari-2 februari 2017
Berättelser från Arvidsjaur 26-27 oktober 2016
Berättelser från Olofström 24-25 september 2016
Berättelser från Malmö 19-20 mars 2016
Berättelser från Göteborg 28-29 november 2015
Berättelser från Göteborg 7-8 november 2015