Inbjudan till föreningens årsmöte

31 mars 2019, kl 10:30
Möteslokal, Blommensbergsvägen 130, Stockholm

Fika bjudes efter mötet. Vänligen anmäl ditt deltagande och önskemål om specialkost via info@sverigeberattar.se.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisors berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet och kan beställas via info@sverigeberattar.se.

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Dagordning för årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
13. Val av
–      föreningens ordförande för en tid av 1 år.
–      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
–      3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
–      2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens  ledamöter delta.
–      3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmar får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Vårens skapande stunder

Nu är vårens skapande stunder igång på Magdalenagården.


Musikpedagogerna Marit och Jonas har inlett vårterminens musikstunder; fullsatt, roligt och starten på en viktig verksamhet.

 

 

 

 

Thyra och Ebba väcker minnen till liv genom textilier och hade också de en jättetrevlig och givande första stund tillsammans med de boende.

Tack för i år!

Vi tackar för året 2018 och önskar er alla fina helger och skön ledighet!

Projektledningen är tillbaka onsdag 2 januari.

Teaterworkshops på Primaskolan

Under sex veckor höll Sverige Berättar teaterworkshops för åk 6-9 på Primaskolan i Farsta under deras »elevens val-timmar«.
Lyckat och lärorikt!

Kick-off “Sjung mitt liv”

Fredag 7 december samlades samarbetsparter, uppdragstagare, handläggare på Arvsfonden och projektledning på Studiefrämjandet för att fira start av projektet “Sjung mitt liv”.

Medverkande gavs möjlighet att berätta om sina olika verksamheter och ingångar i projektet, samt lyssna på varandra. Det hela kändes både viktigt och spännande. Projektledningen tackar för allas stora intresse och engagemang för vårt nya projekt “Sjung mitt liv”!

Extra dramatiskt blev det när korkar från det alkoholfria bubblet fullkomligt exploderade i taket till allas häpnad! En kick-off att minnas. 🙂

Filmvisning och panelsamtal på Midsommargården

 

Panelsamtal och filmvisning av Fernando Illezcas ”Min tid kommer” om Mohammad Zare – Stort tack till Midsommargården, projektledare Emma Olofsson, moderator Jesper Cameron och medverkande Nazir Haydarpour, Abo Wejdan och Yosef Mohammedi!

EXTRA ÅRSMÖTE

Vi kallar våra medlemmar till extra årsmöte med anledning av att föreningens ordförande och kassör avgår.
Torsdag 6/12, klockan 17:00, möteslokal Blommensbergsvägen, Hägersten
Meddela om du kommer till carina@sverigeberattar.se senast onsdag 4/12.
Obs! Det finns redan förslag på ersättare till dessa poster, samt till föreningens sekreterare då nuvarande kommer att föreslås till ordförandeposten.
Dagordning

 • Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • Behandling av styrelsens förslag som innebär att ordförande och kassör lämnar styrelsen med omedelbar verkan och att nuvarande sekreterare föreslås till ny post.
 • Val av föreningens ordförande för pågående verksamhetsår med omedelbart tillträde.
 • Val av föreningens sekreterare och kassör för pågående verksamhetsår med omedelbart tillträde.
 • Stort varmt tack

  Läs brevet: Hej och stort varmt tack för er medverkan i projektet Sverige Berättar

  Fler filmsamtal…

  Återigen får ni chansen att se filmen “Min Tid Kommer”. Den  handlar om Mohammad Zare, en av de unga skådespelarna i pjäsen “Svenska Änglar – en nyanländ fantasi”.

  Filmvisningen följs av  panelsamtal av och med unga.

  • 18 november, klockan 14:00, Frilagret i Göteborg
  • 9 december, (klockslag kommer), Midsommargården, Telefonplan Stockholm

  Varmt välkomna!

  Verksamhet efter projektslut…

  I måndags och tisdags deltog och medverkade projektledningen, mediepedagog Carin Granath och dramapedagog/skådespelare Susanne Olofsson i spridningskonferensen “barn på flykt” på Umeås Musikskola.

  Gänget höll två seminariepass med intresserade och nyfikna deltagare. På tisdagskvällen besöktes Studiefrämjandets verksamhet där det blev en rundtur i nyrenoverade lokaler och därefter vegansk middag i mångkulturellt sammanhang.

  Stort tack till er alla – så inspirerande dagar!