Första avsnittet av vår podcast

Nu kan ni lyssna på första avsnittet av podcasten “Sjung mitt liv” Säsong 1, Arbetet och staden

Länk till podcasten “Sjung mitt liv”

Sjung mitt livs podcast

SJUNG MITT LIVS PODCAST ute inom kort!

I nästa vecka släpps första avsnittet av Säsong 1 och efter det släpps ett nytt avsnitt varje måndag.

Håll utkik efter ”Sjung mitt liv” där poddar finns! Det kommer även att finnas länk här på föreningens hemsida.

Stockholmsminnen på Södergården

 

Fullsatt salong

I söndags bjöd projektet ”Sjung mitt liv” på blandat program med bildspel, musik, kör, allsång, textil hantverksutställning, anekdoter och minnesbilder av hur det var att vara ung i Stockholm under 50- och 60-talen.

En riktigt fin och lyckad avslutning av terminen på Magdalenagården!

Stort tack till alla som medverkade och all publik!

Hela gänget

Ulf sjunger solo

Textil hantverksutställning

Sara sjunger ny låt ackompanjerad av Annika

Revy med ”Sjung mitt liv”-kören

Varmt välkommen till en revy med ”Sjung mitt liv”-kören!

Söndag 5 maj 2019
kl. 14:00–15:30
Södergården, Götgatan 37

Projektet ”Sjung mitt liv” bjuder på ett blandat program med bildspel, allsång och musik med kända sånger, textila verk, anekdoter och minnesbilder av hur det var att vara ung i Stockholm under 50- och 60-talen.

Arvsfondsprojektet ”Sjung mitt liv”, som drivs av föreningen Sverige Berättar, samlar in berättelser på tre olika äldreboenden i Stockholm via skapande stunder med musik och textil. Samtidigt som ett studiecirkelmaterial för de skapande stunderna växer fram blir berättelserna till en podcast, en utställning och ett nyskrivet dramatiserat körverk.

Nytt tillskott i samlingen

Föreningen Sverige Berättar fortsätter samla in digitala berättelser skapade i projektet Sverige Berättars kölvatten.

Här är det senaste tillskottet – Abdinors berättelse som kommer från Kulturskolan i Lunds stora satsning på digitalt berättande i april 2018.

Avslutningsfest på Magdalenagården

En sån fin avslutningsfest vi hade igår för projektet ”Sjung mitt livs” första termin! Deltagare från terminens sångstunder framförde väl valda sånger under ledning av musikpedagogerna Marit och Jonas. Ebba, en av våra textila hantverkspedagoger, berättade och visade vad de arbetat med under de textila stunderna.

En vacker kudde som har skapats och designats under terminen överlämnades som tack till Magdalenagården. Broderiet med fåglar har särskilt inspirerat och fångat deltagarnas intresse varför en bricka har tagits fram till de medverkande som ett minne.

 

Ett varmt tack till alla medverkande och till Magdalenagården!

 

Inbjudan till föreningens årsmöte

31 mars 2019, kl 10:30
Möteslokal, Blommensbergsvägen 130, Stockholm

Fika bjudes efter mötet. Vänligen anmäl ditt deltagande och önskemål om specialkost via info@sverigeberattar.se.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisors berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet och kan beställas via info@sverigeberattar.se.

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Dagordning för årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
13. Val av
–      föreningens ordförande för en tid av 1 år.
–      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
–      3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
–      2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens  ledamöter delta.
–      3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmar får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Vårens skapande stunder

Nu är vårens skapande stunder igång på Magdalenagården.


Musikpedagogerna Marit och Jonas har inlett vårterminens musikstunder; fullsatt, roligt och starten på en viktig verksamhet.

 

 

 

 

Thyra och Ebba väcker minnen till liv genom textilier och hade också de en jättetrevlig och givande första stund tillsammans med de boende.

Tack för i år!

Vi tackar för året 2018 och önskar er alla fina helger och skön ledighet!

Projektledningen är tillbaka onsdag 2 januari.

Teaterworkshops på Primaskolan

Under sex veckor höll Sverige Berättar teaterworkshops för åk 6-9 på Primaskolan i Farsta under deras »elevens val-timmar«.
Lyckat och lärorikt!