Nystartat projekt – Dansa mitt liv

Sammanfattning

Den ideella föreningen Sverige Berättar vill genom projektet ”Dansa mitt liv” utforska dans och rörelse som verktyg för berättande, samt ta fram och sprida en modell för denna skapande aktivetet utförd av äldre med funktionsnedsättning, enskilt, i grupp och generationsmöten, vilka möjliggörs i samarbetet med förskola, dansskola och unga yrkesdansare.

Syftet är att bidra till bättre livskvalité för äldre med funktionsnedsättningar på äldreboenden samt öka intresse, förståelse och tillgänglighet för dansens mångsidighet och breda användningsområde.

Ett av de främsta målen är att ta fram en digital applikation som enkelt kan användas som flexibelt verktyg och bank med olika kombinerbara moment, musik och färdiga danspass, vilket också säkerställer projektresultatens överlevnad.

Vi skapar applikationens innehåll genom att prova och utvärdera olika metoder av danspass med äldre med funktionsnedsättning på äldreboenden och därefter med hjälp av filmer, ljudfiler, bilder, symboler och texter föra samman utvalt material i den digitala dansbanken.

Projektets mätbara mål är att inom projekttid nå ett stort antal äldreboenden med information om den digitala applikationen, samt resultat från löpande utvärderingar av verksamheten. Vi vill också kunna visa på en omfattande applikationsanvändning vid projektslut.

Stor vikt läggs vid spridning av den digitala applikationen då målet är att nå alla boenden nationellt. Vi ser här några informationsträffar på strategiska ställen i landet samt en gedigen marknadsföring bestående av inspiriationsmaterial, utskick och användning av sociala medier. Här samarbetar vi också med Studiefrämjandet i Borås som genom sin studiecirkelverksamhet kan bidra till ytterligare spridning efter projektslut.