Grundidé och bakgrund

Grundidé

Kroatiska Riksförbundet, Unga Berättar Kulturskolan i Stockholm, Riksteatern och Studiefrämjandet har under tre år tagit fram en modell för hur barn i första, andra och tredje generationens invandring kan skapa berättelser om hur det var när deras familj eller de själva kom till Sverige. I modellen ingår hur berättelser kan delas mellan generationer i lokala kulturföreningar, samlas in, gestaltas, iscensättas, arkiveras och återberättas. Modellen och berättelserna utgör grunden till utbildningsmaterial, utställning och teatermanus. I teaterproduktionen har amatörer, både barn och vuxna, samt professionella skådespelare samverkat.

Bakgrund

Under åren 1960 – 1965 hade Sverige en stor arbetskraftinvandring från dåvarande Jugoslavien, Finland, Italien, Grekland och Turkiet. Över 100 000 människor blev lockade till Sverige av företag som rekryterade på plats i hemländerna. Anledningen till att man lämnade kunde vara ett politiskt svårt läge eller helt enkelt svårigheter att hitta annan försörjning. De som kom bosatte sig i samhällen runt våra stora tillverkningsföretag där de också började arbeta, på Volvo, SKF och ASEA. De bildade familj och hittade nya rötter i den svenska myllan. Här skulle de stanna. Här skulle de bygga det nya Sverige.

I fabrikerna var det slitigt. Långa timmar och tungt industriarbete tog hårt på kroppen. Kanske hade man också ett extraarbete för att spara pengar och bygga det egna huset till familjen. Att inte kunna språket var tufft och ibland var hemlängtan stor. Men det fanns också många glädjeämnen – inte minst i den gemenskap som de olika kulturföreningarna utgjorde. Tillsammans med landsmän “på klubben” fanns det en möjlighet att bevara språk och kultur, men också skapa nya traditioner tillsammans.

Det är nu 50 år sedan som Sverige välkomnade dessa människor. Barn och barnbarn har fött och de som var med från början har blivit äldre. Snart finns ingen kvar som kan berätta om hur det var. Vi vet att det finns en mängd berättelser i stort som smått som behöver synliggöras. Som när arbetskamraterna storögt pekar på paprikan som tagits med till lunch. Eller dilemmat när mor, far och bror vill flytta hem och den unga Marija precis fött barn och har en man som vill stanna kvar i Sverige. Kärlek, ilska, uppbrott, längtan, vardag och fest. Det finns så mycket för en ny generation att ta del av. Kroatiska Riksförbundet vill tillsammans med Unga Berättar visa hur det kan bli möjligt.

Det ursprungliga intresset för kroaternas möte med Sverige har i projektet vidgats till att också inkludera det möte som den stora gruppen ensamkommande har upplevt under 2015. Många kopplingar kan göras mellan de olika målgruppernas berättelser, mellan det som skedde då och det som sker nu.