Kontakt


Carina Ceder
Kassör
carina@sverigeberattar.se
070-960 18 80

Kerstin Gustafsson
Ordförande
kerstin@sverigeberattar.se
070-557 95 78

Sofia Cedervall
Sekreterare
 
070-366 13 30