Bli medlem i föreningen Sverige Berättar

Föreningen Sverige Berättar främjar berättande och människors rätt att berätta, samt bygger ett resurscentrum för kunskapsspridning, folkbildning och samarbeten.

Vi behöver ditt stöd och engagemang för att utveckla och driva verksamheten vidare!

Guldkanter som medlem

  • Möjligheter att vara med och påverka föreningens utveckling och verksamhet
  • Nyhetsbrev via e-post några gånger per år med information om vad som händer i föreningen
  • Inbjudningar till de aktiviteter föreningen arrangerar

Så här blir du medlem

Du kan bli medlem som privatperson, förening eller företag. Medlemskapet kostar 200 kr per år för föreningar och person från och med det år denne fyller 26 år.

Medlemsavgiften betalas via plusgiro 89 68 93-5 eller bankgiro 5286-0368. Vänligen uppge namn och kontaktuppgifter vid insättning av pengarna.

För att ditt medlemskap ska vara giltigt behöver du även fylla i följande kontaktformulär.

Ansökan om medlemskap (1/1-31/12)

Medlemskapet gäller för *

I samband med att jag fyller i detta formulär betalar jag medlemsavgiften via

För frågor kontakta oss på: info@sverigeberattar.se