Exempel på och möjligheter till spridning

Här är ett exempel på hur det digitala berättandets koncept kan spridas. Här är det Kulturskolan i Lund som har gjort en stor satsning, samlat in över 100 berättelser och skapat en turnerande utställning. Projektledningen blev lyxigt nog inbjudna till vernissage!

Länk: Utställning i Lund

Projektets möjligheter

Barn och unga i första, andra och tredje generationens invandring får en möjlighet att med egna ord berätta sin och familjens historia om hur det kom sig att de flyttade till Sverige. Detta skapar en brygga mellan det gamla landet och det nya som i sin tur kan skapa en starkare identitet. De kroatiska klubbarna får med projektet möjlighet att nå nya målgrupper och medlemmar som lär känna varandra. Det finns också ett värde i att berätta berättelserna för varandra inom föreningen. Barnen i 3:e generationen kan även lära känna varandra och stärka sin identitet i det kulturella arvet. Vi tror att modellen för digitalt berättande är mest lämplig från 12 år och uppåt, men eftersom vi vill pröva modellen och utveckla den även för yngre barn vänder vi oss till barn 9-15 år. Vi vill ha en öppenhet i olika arbetssätt – vilket media passar just den unika berättelsen? Det viktigaste är att fånga upp berättelserna inlästa och arkivera dem. Materialet används som underlag i projektets fortsatta arbete, för manus och utställning, men kan även bli värdefullt för forskning.

Dokumentation och spridning

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial som sammanfattar modellen för berättande, samt ett koncept för projektarbete utifrån utställningarna om migration. Processen i modellutvecklingen har dokumenterats löpande genom foto, film och text och vi har involverat de unga och föreningarna i arbetet. Dokumentationen och utbildningsmaterialet ligger till grund för spridningen men blir också en viktig resurs för föreningarna och andra som är intresserade av ämnesområdet. Här är det viktigt att dokumentationen som sker på svenska på sikt kan översättas till  fler språk efter behov. Information om projektet kan spridas genom de kroatiska föreningarna och deras webbplatser. Föreställningen och utställningen är i sig spridning av projektets resultat. Med stöd av Studiefrämjandets kontakter med etniska kulturföreningar i Sverige samt deras studiecirkelverksamhet kan vi på sikt dela med oss av erfarenheterna och ytterligare sprida modellen vidare.