Nyskapande och fortlevnad

Nyskapande aspekter

Vi gör ett konstnärligt och pedagogiskt projekt med parter som inte samverkat tidigare. Att belysa och gestalta arbetskraftsinvandringen i Sverige från barns perspektiv har så vitt vi vet inte gjorts tidigare. Genom projektet delar vi med oss av metoder för att synliggöra berättelser på ett enkelt men kraftfullt sätt. Vi delar också med oss kunskap om hur filmerna kan användas i olika sammanhang. För Kroatiska Riksförbundet kan projektet innebära en nytändning för äldre medlemmar och en möjlighet att nå nya medlemmar, särskilt yngre i tredje generationen. Med projektet finns det en stor möjlighet för kulturföreningarna att få en ny viktig uppgift och därmed utvecklas.

Hur verksamheten kan leva vidare efter projektets slut

Modellen har potential att fungera som inspiration och arbetssätt för andra kulturföreningar som vill berätta, samla och gestalta sin historia.

Studiefrämjandets riksförbund ansvarar nationellt för att delta vid framtagande av det pedagogiska materialet – studiematerialet – dessutom ansvarar riksförbundet för att sprida materialet över landet under projekttiden, men även efter. Det pedagogiska materialet ska fungera självinstruerande så att kulturföreningar från olika etniska grupper kan använda det i egna workshops för berättande. Vi tror att det är viktigt med självorganiserande, att föreningen engagerar sig, planerar och arrangerar så att det passar deras målgrupper. Studiefrämjandets lokalavdelningar fortsätter stötta den lokala kulturföreningen i form av workshops, studiecirklar, kulturprogram och utställningar. Hur detta arbete kommer att se ut beror på lokala förutsättningar, både vad gäller föreningarnas engagemang och resurser men även Studiefrämjandets resurser lokalt.

I arbetet med modellen under projekttid ingår att ta fram en långsiktig plattform för det fortsatta arbetet med berättelser. Här är Studiefrämjandet en viktig aktör i och med ansvaret för det pedagogiska materialet och stöttning både lokalt och nationellt. Studiefrämjandet samarbetar med tusentals etniska föreningar över hela landet och ser stora möjligheter att sprida det pedagogiska materialet och arbetet till dessa föreningar. Det är de som invandrade som tillsammans med barnbarnen beskriver och gestaltar vad som hände. På så sätt får de som äger berättelserna själva makt över historiebeskrivningen. De involverade barnen kan få en stolthet över sina rötter som finns i far- och morföräldrarnas hemländer, men även i Sverige. De kan reflektera över hur de med sina egna liv vill fortsätta berättelsen om det nya landet Sverige.

Föreningen Sverige Berättar förvaltar framledes framtaget material på föreningens hemsida. Här finns också möjlighet att fylla på med digitala berättelser som skapas efter projekttid. Vidare är allt material arkiverat på Nordiska museet i Stockholm och är på så sätt tillgängligt för till exempel eventuell framtida forskning.