Om projektet

Sammanfattning

Kroatiska Riksförbundet i Sverige har tillsammans med Unga Berättar, Kulturskolan i Stockholm, och Studiefrämjandet tagit fram en modell för hur barn i första, andra och tredje generationens invandring kan skapa digitala berättelser om hur det var när de själva eller deras familj kom till Sverige. Här ges de unga möjligheter att med egna ord berätta sin och familjens historia om mötet med Sverige. Detta kan skapa en brygga mellan det gamla och det nya landet och därigenom stärka de ungas identitet.

Berättelserna har tagits fram i workshops, dels med unga ensamkommande, dels via barnbarns intervjuer av mor- och farföräldrar. De små berättelserna från livet blir en spegel av både det som händer nu i samhället och av den historiskt intressanta epoken av arbetskraftsinvandring under 1960-talet.

Utifrån berättelserna har det skrivits två dramatiska texter. De unga ensamkommandes berättelser utgör grunden till pjäsen “Svenska änglar – en nyanländ fantasi” och de kroatiska barnbarnens berättelser utgör grunden till pjäsen “Baka kom på söndag och började jobba på måndag” . Båda manus har blivit till föreställningar och framförts i projektet. Därtill har en installation och en digital utställning tagits fram om den kroatiska delen av projektet.

Modellen för berättande sprids sedan till andra kulturföreningar, minoriteter och verksamheter i Sverige genom utbildningsmaterial som finns tillgängligt på projektets hemsida. Här finns också ett koncept för projektarbete utifrån utställningarna om migration. Berättelser, föreställningar, utställningar, utbildningsmaterial och spridning ger möjligheter att gestalta, mötas och minnas den gemensamma historien både för unga och för familjer.