Om projektet

Björksätra

Här är fina bilder från balkongsången utanför Björksätra vård- och omsorgsboende.

Bilden visar sångare Marit och musiker Andreas som vinkar och spelar gitarr utanför Björksätra vård- och omsorgsboende. Fotograf: Anna Juhlin

Bilden visar färglada ballonger i förgrunden och fina seniorer på balkongerna i bakgrunden. Foto: Anna Juhlin

 

Kreativa stunder

Vi är nu igång med våra första stunder! Så spännande!

Här ser ni våra härliga pedagoger Ebba, Thyra, Marit och Jonas

 

Projektet Sjung mitt liv startade 1 oktober 2018.

Bakgrund

Föreningen Sverige Berättar, som är sprungen ur ett tidigare Arvsfondsfinansierat projekt med samma namn, har som främsta syfte att bedriva ideell verksamhet som främjar alla former av berättande och människors rätt att berätta, samt att sprida berättelserna genomvarierande konstnärliga gestaltningar.

Utifrån föreningens ändamål har uppmärksammats att det på många äldreboenden saknas kreativa aktiviteter där de boende själva är delaktiga och ges möjlighet till eget skapande. I senaste brukarundersökningen på de boende vi har kontakt med framkommer också att nuvarande aktivitetsutbud skulle kunna breddas och erbjuda skapande verksamhet.

Erfarenheter från tidigare projekt visar bland annat att det finns en stor berättarlust hos de äldre, vilken vi nu vill utveckla och skapa möjligheter för. I tidigare projekt kom de äldres berättarlust inte helt till sin rätt då formatet korta digitala berättelser användes. Vi vill i detta projekt ta vara på berättarlusten i ännu högre grad och ge de äldre det lugn och den tid de behöver för sitt berättande.

I samtal med personal på boende och hantverkspedagog med erfarenhet från arbete med äldre har framkommit att exempelvis sång- och hantverkstunder i workshopformat med återkommande träffar kan skapa det nödvändiga lugn och den tid som de äldre behöver för sitt berättande, samtidigt som stunderna också ger stora möjligheter till eget skapande på de äldres villkor.

Föreningen ser också, utifrån egna erfarenheter och research, samhällets brist på naturliga generationsmöten och vill bidra till ökade sådana. Vi tänker även att dagens samhälle har mycket att vinna på att reflektera över och lyssna till historien.

Läs mer om projektidén