Hälsning från föreningens styrelse och projektledare

Hej medverkande, samarbetsparter och uppdragstagare i föreningen Sverige Berättars två pågående arvsfondsprojekt ”Sjung mitt liv” och ”Dansa mitt liv” och i det tidigare arvsfondsprojektet ”Sverige Berättar”, samt alla Facebook-, Instagram- och hemsideföljare!

Här följer en hälsning till er från föreningens purfärska styrelse och dess fyra anställda projektledare. Vi börjar med en innerlig önskan om att ni alla mår bra. Vi vill också berätta att vi just nu arbetar för fullt med att anpassa verksamheterna efter läget och bibehålla lugnet, som så många andra. Läget kräver ju justeringar i tidsplaner och inställda aktiviteter, vilket naturligtvis är mycket sorgligt, men vi försöker hitta nya vägar och samtidigt hålla fast vid våra projektplaners syfte och mål efter bästa förmåga. En positiv sak är i alla fall att vi nu tillsammans blir experter på distansmöten och andra kreativa lösningar. 🙂

Vi återkommer med lägesrapporter allteftersom. Hör gärna av er om ni har funderingar och idéer!

Det kommer bättre tider! Ta hand om er! <3

Varmaste hälsningar, Sverige Berättar

Bilden visar blålila penséer på grönskiftande bakgrund.

Fredagens danspass

Här är bilder från fredagens härliga danspass i Borås. Det dansas foxtrot, bugg och cha cha så det står härliga till! Emma-Linns saga engagerar och lockar till hälsosam rörelse. ”Dansa mitt liv” tackar alla medverkande för engagemang, glada skratt och underbar stämning!

Bilden visar hela Borås-gänget i en fin gruppbild. Foto: Fredrik Mikaelsson

Bilden visar gruppen dansa bugg. Längst fram ser vi ledare Emma-Linn dansa med Kjell. De har glada miner och superfin ögonkontakt. Foto: Fredrik Mikaelsson

Bilden visar Gilda och Emma-Linn i en cha cha. Det är inte första gången Gilda i en härligt orange tröja och matchande skor dansar cha cha. Foto: Fredrik Mikaelsson

Bilden visar par dansa foxtrot. Foto: Fredrik Mikaelsson

Workshopdagar med “Dansa mitt liv”

I fredags och lördags hölls workshopdagar under ledning av dansterapeut Jessica Huevels på kulturföreningen Tåget i Borås. Stort tack till alla medverkande!

Första dagen fick danspedagogerna (som också är yrkesdansare) med sig massor av inspiration, kunskap och värdefulla verktyg inför planeringsarbetet till danspassen.

Danspedagogerna och dansterapeut Jessica Heuvels sitter på golvet i danssalen. De pratar och anteckningsblocken ligger redo bredvid dem.

Dansterapeut och danspedagogerna står i danssalen med händerna uppsträckta i luften.

Under den andra workshopdagen  fick danspedagogerna förstärkning av fler yrkesdansare och utforskandet fortsatte, även denna dag under ledning av dansterapeut Jessica Heuvels.

 

Hela gänget – gruppbild av medverkande. Foto: Fredrik Mikaelsson

Medverkande i dans- och rörelsepositioner. Foto: Fredrik Mikaelsson

Jessica instruerar medverkande som blundar och rör sig på dansgolvet. Foto: Fredrik Mikaelsson

Hela gruppen sitter på golvet i danssalen. De samtalar och några antecknar. Foto: Fredrik Mikaelsson

Under dagen kom Fredrik Mikaelsson från Upful Media för att fotografera, filma och intervjua Jessica Heuvels. Även projektledare Emma-Linn Carlberg och Fredrik själv provade den underbara intervjufåtöljen i foajén i kulturföreningen Tågets fina lokaler.

Jessica Heuvels sitter i den vackra fåtöljen. Foto: Fredrik Mikaelsson

Projektledare Emma-Linn Carlberg sitter i fåtöljen. Foto: Fredrik Mikaelsson

Fredrik Mikaelsson själv, från Upful Media, sitter i fåtöljen.

Testdanspassen i Borås fortsätter

Andra testdanspasset med ”Dansa mitt liv” på träffpunkt Simonsland – spännande cha cha-rytmer och lekfullt med ballonger – både utmanande och roligt!

Deltagare dansar grundsteg i cha cha.

Deltagare sitter på stolar och kuddar på golvet och puttar stora ballonger till varandra.

Deltagare dansar grundsteg i cha cha.

Musikstunder i Sätra

Så här trevligt har vi det på musikstunderna i Sätra!

Inbjudan till årsmöte i föreningen Sverige Berättar

22 mars 2020, kl 14:00
Norrtullsgatan 29, pk 2049, ta trappan ner till samlingslokalen i källaren

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisors berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet och kan beställas via info@sverigeberattar.se.

Varmt välkommen!
Vänliga hälsningar, Styrelsen

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
13. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
– halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
– 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
– 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
– 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
14.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Ny säsong i vår podcast

Stolt presenterar projektet “Sjung mitt liv” nu säsong 2 i vår podcast!
Här hittar ni länken till det första avsnittet ”Uppväxt, vävstolar och polisen”.
Avsnitt 2 “Miljön, dragspel och ADHD”
Avsnitt 3 “Semester, skilsmässor och dikter”
Avsnitt 4 “Rivningar, musik och dåliga dansare”
Avsnitt 5 “Revy, Palme och Hammarby”
Avsnitt 6 “Framförandet”
Avsnitt 7 “Sammanfattningen”

Ett första danspass

I fredags höll projektet “Dansa mitt liv” ett allra första danspass på Träffpunkt Simonsland i Borås. Demensteamet hjälpte projektet att bjuda upp till dans och en grupp glada, intresserade och aktiva deltagare gjorde danspasset till en härlig aktivitet. Tillfället avslutades självklart med god fika som caféet hade fixat i förväg. Detta första pass hölls av projektledare Emma-Linn som lät deltagare prova uppvärmning, olika typer av övningar och en skön avslutning. Vid nästa tillfälle höjer hon ribban och utmanar deltagare med lite mer fysiskt krävande övningar.

Tusen tack alla som medverkade!

Deltagare dansar samba.

Deltagare vilar lite.

Deltagare sittande på stolar i ring skapar skön känsla med papptallrikar som snöflingor.

Deltagare fikar tillsammans och pratar om danspasset och lite annat.

“Dansa mitt liv” – Kick-off

I torsdags hölls kick-off för projektet “Dansa mitt liv” på Kulturföreningen Tåget i Borås. Samarbetsparter, uppdragstagare och projektledning träffades för att fira ”Dansa mitt livs” projektstart och inspirera varandra.

Dansare medverkande i föreställningen “Miramos” i färgglada scenkostymer. Fotograf: Fredrik Mikaelsson – Upful Media

Inledningsvis visades Danskompaniet Spinns dansföreställning ”Miramos”  som sågs tillsammans med barn från förskolan Ängsjögården som medverkar i projektet.

Dansterapeut Jessica Heuvels föreläser. Bild från dansworkshop i presentationen i bakgrunden. Fotograf: Fredrik Mikaelsson – Upful Media

I programmet ingick också en mycket givande föreläsning av dansterapeut Jessica Heuvels.

Projektledare häller upp bubbel och deltagare skriver sina namn på namnbrickor. Välkomstbild i presentation i bakgrunden. Fotograf: Fredrik Mikaelsson – Upful Media

Vi tackar alla medverkande som förgyllde tillfället, allt från lokaluthyrare, till föreläsare, samarbetsparter, uppdragstagare och inte minst barngruppen som mycket engagerat bidrog till en härlig stämning!

God Jul och Gott Nytt År!

Vi passar på att tacka medverkande, uppdragstagare och samarbetsparter i projektet “Sjung mitt liv” för ett fint 2019
och önskar er alla underbara jul- och nyårshelger, Kerstin och Carina