Pressmeddelanden

Juni 2018
Min tid kommer

Filmen Min tid kommer visas på Världskulturmuseet i Göteborg den 10 juni, följt av ett samtal med Ung i Sveriges talesperson Fatemeh Khavari och två skådespelare. Eventet anordnas av fyra unga vuxna i Göteborg. Filmen är en kort dokumentär och handlar om skådespelaren Mohammad Zare, en av flera tusen ensamkommande killar från Afghanistan.

Eventet är ett delprojekt i det arvsfondsfinansierade projektet Sverige Berättar, som har som syfte att lyfta och sprida människors berättelser. Filmen som visas skapades under repetitioner av föreställningen Svenska Änglar – En nyanländ fantasi som i sin tur är inspirerad av samtal, intervjuer och digitala berättelser med nyanlända ungdomar i Sverige under åren 2016-2017.

Filmen lyfter frågor från de ungas perspektiv. ”Idag förstår jag verkligen inte vad skillnaden mellan mig och de som har fått uppehållstillstånd är”, säger Mohammad till exempel i filmen.

Efter filmvisningen förs också ett samtal tillsammans med Fatemeh Khavari, talesperson för Ung i Sverige och två skådespelare ur ensemblen i föreställningen.

Det 3-åriga Arvsfondsprojektet Sverige Berättar har i workshops låtit barn på flykt göra digitala berättelser av sina erfarenheter av mötet med Sverige. Sara Beer har utifrån berättelserna och djupintervjuer skrivit manus till föreställningen Svenska Änglar – En nyanländ fantasi, i vilken Mohammad Zare hade en roll.

Talesperson: Daniel Cevér, danielbrawl@live.se, tel 070-359 04 66

Läs mer om projektet på www.sverigeberattar.se

Sverige Berättar är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som utvecklar modeller för berättande om möten med det nya landet. Projektets målgrupp har under år 1 varit kroatiska barnbarn och under år 2 barn på flykt. De unga har skapat digitala berättelser om mor- och farföräldrars eller sina egna möten med Sverige. Utifrån berättelserna och research har Sara Beer skrivit två manus som turnerar runt i landet och sätts upp på skollovsveckor. Projektet samlar berättelserna på www.sverigeberattar.se tillsammans med bland annat utbildningsmaterial i berättarmodeller och en digital utställning om den kroatiska arbetskraftsinvandringen. Det har också tagits fram en bokningsbar fysisk utställning med samma innehåll, samt en lärarhandledning för skolarbete om migration.

Foto: Martin Skoog

Mars 2018
Hjärtskärande berättelser genom skrattspegeln

Den tidsaktuella pjäsen Svenska änglar – en nyanländ fantasi sätts upp på Kulturcenter i Sundbyberg under sportlovsveckan. Den handlar om Hadi och Ahmed som anmäler sig till en ny talangtävling där bara en kan vinna. De andra åker ut. Pjäsen är en underhållande dystopi om vår tid.

Pjäsen är inspirerad av samtal, intervjuer och digitala berättelser med nyanlända ungdomar i Sverige under åren 2016-2017. Ensemblen har också varit delaktig i bearbetningen av pjäsens manus inför uppsättningen. Dramatiker och regissör Sara Beer uttalar sig om arbetet med pjäsen. ”Det har varit en spännande process. Att försöka berätta om en så hjärtskärande svår och infekterad situation, som ännu pågår i allra högsta grad, kändes nästan omöjligt. Vi fick ta till skrattspegeln. Vi får se om det funkar.”

Det 3-åriga Arvsfondsprojektet Sverige Berättar har i workshops låtit barn på flykt göra digitala berättelser av sina erfarenheter av mötet med Sverige. Sara Beer har utifrån berättelserna och djupintervjuer skrivit manus till föreställningen som nu spelas av en blandad ensemble. Denna består främst av unga skådespelare som tillsammans har arbetat fram teaterföreställningen under en intensiv lovvecka i så kallad community theatre-form.

Föreställningen som har haft premiär första helgen i mars i Sundbyberg spelas nu också på Midsommargården och Teater Pero.

Talesperson: Kerstin Gustafsson, kerstin@sverigeberattar.se, tel 070-557 95 78

Läs mer om projektet på www.sverigeberattar.se

Sverige Berättar är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som utvecklar modeller för berättande om möten med det nya landet. Projektets målgrupp har under år 1 varit kroatiska barnbarn och under år 2 barn på flykt. De unga har skapat digitala berättelser om mor- och farföräldrars eller sina egna möten med Sverige. Utifrån berättelserna och research har Sara Beer skrivit två manus som turnerar runt i landet och sätts upp på skollovsveckor. Projektet samlar berättelserna på www.sverigeberattar.se tillsammans med bland annat utbildningsmaterial i berättarmodeller och en digital utställning om den kroatiska arbetskraftsinvandringen. Det har också tagits fram en bokningsbar fysisk utställning med samma innehåll, samt en lärarhandledning för skolarbete om migration.

    Foto: Martin Skoog

November 2017
Viktiga berättelser om möten med Sverige blir teaterföreställning

Arvsfondsprojektet Sverige Berättar sätter upp teaterföreställningen “Baka kom på söndag och började jobba på måndag” på Folkets hus i Olofström 11 november. Pjäsens manus handlar om unga kroater som kom till Sverige under arbetskraftsinvandringen på 60- och 70-talen och är skriven utifrån berättelser om deras möten med det nya landet.

Pjäsen om arbetskraftsinvandring belyser invandringens dilemman och blir högst relevant genom paralleller och kopplingar till vår samtid.

Det 3-åriga Arvsfondsprojektet Sverige Berättar har i workshops låtit kroatiska barnbarn intervjua sina mor- eller farföräldrar som kom som arbetskraft till Sverige på 60- och 70-talen. Barnbarnen har gjort digitala berättelser utifrån mor- och farföräldrarnas erfarenheter. Dramatiker Sara Beer har utifrån berättelserna, djupintervjuer och gedigen research skrivit manus till föreställningen som nu spelas av en blandad ensemble. Denna består av unga, äldre, amatör- och professionella skådespelare som tillsammans har arbetat fram teaterföreställningen under en intensiv lovvecka i så kallad community theatre-form.

Läs mer om projektet på www.sverigeberattar.se

Talesperson: Kerstin Gustafsson, kerstin@sverigeberattar.se, tel 070-557 95 78

Sverige Berättar är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som utvecklar modeller för berättande om möten med det nya landet. Projektets huvudsakliga målgrupp har under år 1 varit kroatiska barnbarn och under år 2 barn på flykt. De unga har skapat digitala berättelser om mor- och farföräldrars eller sina egna möten med Sverige. Utifrån berättelserna och research har Sara Beer skrivit två manus som turnerar runt i landet och sätts upp på skollovsveckor. Projektet samlar berättelserna på www.sverigeberattar.se tillsammans med bland annat utbildningsmaterial i berättarmodeller och en digital utställning om den kroatiska arbetskraftsinvandringen. Det har också tagits fram en bokningsbar fysisk utställning med samma innehåll.

Oktober 2017
Viktiga berättelser om möten med Sverige blir teaterföreställning

Arvsfondsprojektet Sverige Berättar sätter upp teaterföreställningen “Baka kom på söndag och började jobba på måndag” på Ungdomens Hus i Malmö 3 och 4 november. Pjäsens manus handlar om unga kroater som kom till Sverige under arbetskraftsinvandringen på 60- och 70-talen och är skriven utifrån berättelser om deras möten med det nya landet.

 Pjäsen om arbetskraftsinvandring belyser invandringens dilemman och blir högst relevant genom paralleller och kopplingar till vår samtid.

Det 3-åriga Arvsfondsprojektet Sverige Berättar har i workshops låtit kroatiska barnbarn intervjua sina mor- eller farföräldrar som kom som arbetskraft till Sverige på 60- och 70-talen. Barnbarnen har gjort digitala berättelser utifrån mor- och farföräldrarnas erfarenheter. Dramatiker Sara Beer har utifrån berättelserna, djupintervjuer och gedigen research skrivit manus till föreställningen som nu spelas av en blandad ensemble. Denna består av unga, äldre, amatör- och professionella skådespelare som tillsammans har arbetat fram teaterföreställningen under en intensiv lovvecka i så kallad community theatre-form.

Läs mer om projektet på www.sverigeberattar.se

Talesperson: Kerstin Gustafsson, kerstin@sverigeberattar.se, tel 070-557 95 78

Sverige Berättar är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som utvecklar modeller för berättande om möten med det nya landet. Projektets huvudsakliga målgrupp har under år 1 varit kroatiska barnbarn och under år 2 barn på flykt. De unga har skapat digitala berättelser om mor- och farföräldrars eller sina egna möten med Sverige. Utifrån berättelserna och research har Sara Beer skrivit två manus som turnerar runt i landet och sätts upp på skollovsveckor. Projektet samlar berättelserna på www.sverigeberattar.se tillsammans med bland annat utbildningsmaterial i berättarmodeller och en digital utställning om den kroatiska arbetskraftsinvandringen. Det har också tagits fram en bokningsbar fysisk utställning med samma innehåll.