Projektägare och samarbetsparter

Presentation

Kroatiska Riksförbundet i Sverige är projektägare och ansvarar för kommunikationen med de lokala kulturföreningarna. Riksteatern utgör expertråd och kontakter i arbetet med projektets sceniska del. Unga Berättar är samverkanspart med ansvar för att ta fram berättelserna och hålla i workshops under år 1 och 2. Studiefrämjandet samverkar i allt som rör pedagogiska delar; material och studiecirklar. Lokala Kroatiska kulturföreningar deltar genom att involvera sina medlemmar i olika delar av projektet. Kroatiska riksförbundet i Sverige är en riksorganisation för kroatiska lokalföreningar i Sverige.

Unga Berättar är Kulturskolan Stockholms stads medieavdelning. De jobbar bland annat med konceptet “Digitala Berättelser”, ett verktyg för att stärka barn och ungas kreativitet och ge deras röster ökad plats i samhället. De har mångårig erfarenhet från samarbeten med organisationer, skolor och museer.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige. Studiefrämjandet blir samarbetspart i allt som rör spridning av det pedagogiska materialet. Här ingår stöd i att ta fram utbildningsmaterial samt genomförande av lokala studiecirklar.

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Över 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Projektet har kontakt med den internationella och interkulturella delen av Riksteatern. Tanken är Riksteatern stödjer projektet med expertis i produktionen, workshops, arrangörsnätverk och turné.

Andra möjliga samarbetsparter är andra kulturföreningar och minoriteter i Sverige. För att sprida arbetssättet med digitala berättelser till fler kommuner och föreningar vill vi involvera lokala kulturskolor runt om i landet. Kulturskolan i Arvidsjaur och Simrishamn har anmält intresse för en workshop med unga på flykt och Kulturskolan i Malmö är intresserade av att medverka med utbildning av pedagoger som kan hålla workshops i södra regionen. Till teatern tror vi det är möjligt hitta sponsorer hos de fabriker och företag som anställde arbetskraft från andra länder på 60-talet.

Kontakt

Kroatiska Riksförbundet

Diana Vukusic
diana_vukusic@hotmail.com
070-430 14 38
http://se.kroatiskariksforbundet.org/

Koncept

Sofia Cedervall (f d Balic)
sofia@sverigeberattar.se
070-366 13 30

Unga Berättar

Carin Granath
carin.granath@stockholm.se
076-123 18 57

Studiefrämjandet

Karin Ekermann, utvecklingsledare kultur och samhälle
karin.ekermann@studieframjandet.se
08-545 707 14

Kulturskolan i Umeå (tidigare Arvidsjaur)

Camilla Freedman, verksamhetschef
camilla.freedman@umea.se
090-16 59 61