Projektets delar

Digitala berättelser

Projektet bygger på berättelser av barn och unga, dels kroatiska barnbarn och dels ensamkommande unga på flykt. Vi har genomfört workshops på några lokala kroatiska föreningar, samt i Studiefrämjandets och kulturskolors regi. För inspiration har mor- och farföräldrar tagit med sig fotoalbum från tiden för ankomsten till Sverige. Barnbarnen har sedan intervjuat de äldre och tillsammans har de valt ut några spännande händelser att jobba vidare med. De unga har med stöd av Unga Berättelser skapat en digital gestaltning, en personlig bild av hur de tolkar far- och morföräldrarnas minnen. De ensamkommande unga på flykt har träffats i grupp och hämtat inspiration av varandra och i gemensamma dramaövningar. Berättelserna samlas på projektets hemsida och ligger till grund för utställningen och teaterföreställningar.

Utbildningsmaterial och utställning

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial som sammanfattar modellerna för berättande. Utbildningsmaterialet finns på svenska, men vi hoppas att på sikt kunna översätta detta till andra språk efter behov. Under år 2 har också en digital och en fysisk utställning tagits fram. Den fysiska installationen har visats dels separat dels på varje turnéort i samarbete med lokala kroatiska kulturföreningar.

Iscensättning

Projektet nådde sin kulmen med två manus som turnerade under år 2 och 3. En dramatiker, en regissör och en scenograf har involverats i arbetet som har skett i workshops på skollovsveckor och några helger. Teaterproduktionsveckorna och påföljande föreställningar har blivit möten mellan professionella aktörer och amatörskådespelare, både barn och vuxna, samt musiker från de kroatiska föreningar. Berättelserna och iscensättningen har gett och fortsätter att ge möjlighet för generationer att gestalta, mötas och minnas sin gemensamma historia.

Utbildningsdagar och föreläsningar

I samarbete med Unga Berättar har projektet anordnat utbildningsdagar i digitalt berättande för kulturskolor och Studiefrämjandets lokala verksamheter. Självständigt har projektet också föreläst om digitalt berättande på konferenser, seminarier och inom Studiefrämjandets verksamhet.

Filmvisning och panelsamtal

En grupp unga har anordnat filmvisning och panelsamtal i syfte att sprida projektets engagemang i de ensamkommandes situation.