Stötta vår verksamhet

Du kan som privatperson eller organisation stötta vår verksamhet genom att skänka en gåva. Ditt bidrag hjälper föreningen “att bedriva ideell verksamhet som främjar alla former av berättande och människors rätt att berätta, samt att sprida berättelserna genom varierande konstnärliga gestaltningar” och att arbeta för “att vara ett resurscentrum för kunskapsspridning, folkbildning och stöttning av och samarbete med verksamhet som gynnar föreningens ändamål” (ur föreningens stadgar).

Du skänker din gåva via föreningens plusgiro 89 68 93-5 eller bankgiro 52 86-03 68. Märk gärna din inbetalning “gåva”.

Tusen tack för att du stöttar oss!