Turnerande föreställningar

Idépresentation

Under projektets gång kommer två teatermanus att skrivas för turné. Ett manus som är baserat på de kroatiska berättelserna och ett manus som är baserat på berättelser från målgruppen barn på flykt. Ett konstnärligt team från projektet kommer till en ort under en skollovsvecka och sätter upp pjäsen tillsammans med unga från trakten. Med stöttning från lokala föreningar och samarbetsparter genomförs en oförglömlig vecka. Den tillfälliga ensemblen repar under en vecka och genomför publika föreställningar för allmänheten på helgen. Veckan utvärderas och teatermanuset lever vidare och turnerar till nästa ort.

Berättelserna och iscensättningen ger möjlighet för generationer att gestalta, mötas och minnas sin gemensamma historia och för unga ensamkommande på flykt att berätta om hur det känns att komma till ett nytt land. Föreställningsveckorna är också en möjlighet att involvera fler unga och äldre och att sprida berättelserna om möten med det nya landet till en bred publik.

Baka kom på söndag och började jobba på måndag

Manus med utgångspunkt i det kroatiska är färdigställt och fantastiska föreställningar  har genomförts för fulla hus i Göteborg, Malmö och Olofström. Se dokumentärfilmen om när föreställningen sattes upp i Göteborg och Malmö/Olofström.

Film om föreställningsveckan februari 2017
Film om föreställningsvecka och -helg november 2017

 

Svenska änglar – en nyanländ fantasi

Manus baserat på berättelser från målgruppen barn på flykt är också klart och en föreställningsveckan samt två föreställningshelger har genomförts under sportlovsvecka 9 i Sundbyberg. Se dokumentärfilmen om när föreställningen sattes upp i Sundbyberg, på Midsommargården och på teater Pero i Stockholm.

Film om föreställningsvecka och -helger mars 2018

 

Foto: Martin Skoog