Föreställningar

Idépresentation

Under projektets gång har två teatermanus skrivits. Ett manus som är baserat på de kroatiska berättelserna och ett manus som är baserat på berättelser från målgruppen barn på flykt. Ett konstnärligt team från projektet har i olika orter under en skollovsvecka satt upp pjäserna tillsammans med unga från trakten. Med stöttning från lokala föreningar och samarbetsparter har oförglömliga veckor genomförts. Den tillfälliga ensemblen har repeterat under en vecka och genomfört publika föreställningar för allmänheten på helgen. 

Berättelserna och iscensättningen ger möjlighet för generationer att gestalta, mötas och minnas sin gemensamma historia och för unga ensamkommande på flykt att berätta om hur det känns att komma till ett nytt land. Föreställningsveckorna är också en möjlighet att involvera fler unga och äldre och att sprida berättelserna om möten med det nya landet till en bred publik.

Baka kom på söndag och började jobba på måndag

Utifrån manus med utgångspunkt i det kroatiska har fantastiska föreställningar genomförts för fulla hus i Göteborg, Malmö och Olofström.
Malmöföreställningen är inspelad och försedd med kroatiska undertexter. Länk till filmen
Se dokumentärfilmerna om när föreställningen sattes upp i Göteborg och Malmö/Olofström.

 

Svenska änglar – en nyanländ fantasi

     Foto: Martin Skoog

Utifrån manus baserat på berättelser från målgruppen barn på flykt har en föreställningsvecka samt två föreställningshelger genomförts.
En av föreställningarna i Sundbyberg är inspelad. Länk till filmen
Se dokumentärfilmen om när föreställningen sattes upp i Sundbyberg, på Midsommargården och på teater Pero i Stockholm.